محصولاتی که در حوزه مدیریت به صورت رایگان در اختیار دانشجویان عزیز قرار میگیرند در این دسته جای دارند مثل مینی دوره سخنرانی مدیریتی

مینی دوره آموزشی سخنرانی مدیریتی- اعجاز سخن در مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
سخنرانی مدیریتی، دو واژه که هرکدام کوهی از محتوا را در عقبه خود دارند اما شاید ترکیب این دو واژه
21
رایگان!