8 ویژگی کاریزماساز برای مدیران

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 تومان
این دوره برای مدیرانی است که تصمیم دارند مدیریت بر دل ها را جایگزین مدیریت دستوری کنند. مدیریت بر دل…
0
2,400,000 تومان